489

Post 489
Isn’t this fine
This blog thing it’s all mine
Been doin it for quite some time
Makes me feel so mighty fine
This Angies Grapevine

Comments and likes
not many dislikes

Sometimes I ride my bike and go for hikes

On occasion we fish for pike.

I also like to watch Magic Mike
Could watch him all night
I’m almost his height
But I’ve got stage fright and I’m much to polite.

I’d like some wine

I called my buddy Dwight
He was feeling a little contrite
I think it may be a long night.

I’m not sure how to end this
I’m feeling such bliss
although amiss
I shall end it with a kiss

kiss

Dialogue of Generations / Սերունդների երկխոսություն

😀 This just makes me smile, look at that face! Beautiful photo, captures so much!

Առլեն Շահվերդյան

Ժամանակի հեքիաթները

Երբ փոքր էի, սիրում էի նստել գիրկը իմ պապիկի
Եվ զմայլվա՜ծ լսել նրա հեքիաթները գունե՜ղ ու վա՜ռ,
Լսում էի հափշտակվա՜ծ, թե ինչպես են հերոսները հեքիաթների
Հաղթում չարին ու նրա նե՛նգ ճիրաններից ազատագրում բարիների՜ն,
Կամ, թե ինչպես երեք արջուկ քուն են մտնում իրենց տանը,
Կամ էլ՝ ինչպես թագավորը արձակո՜ւմ է հրամանը…

Այդ ժամանակ աշխարհն, ասես, ի՛մն էր դառնում,
Պապս էլ, կարծես, մոգի նման այնքա՜ն լավ էր հեքիաթների հերոսներին անդրադառնում,
Այնքան բարի՜, ազնի՜վ կերպով, այնպես գունե՜ղ ու համոզի՜չ,
Որ այդ բազո՜ւմ հերոսները կենդանանո՛ւմ, կերտում էին ներաշխա՜րհս…

…Մտածում եմ՝ կյանքը ո՜նց է փոխվել հիմա,
Ո՜նց է հիմա փոխվել դա՜րս…
Էլ համացա՛նց, էլ օգտատե՛ր,
Էլ կլիմայի տաքացումնե՛ր, քաղաքական սի՛ն անցումնե՛ր,
Վիզա՛, շենգե՛ն, բանկային քա՛րտ, «GPRS» ու «SMS»,
Էլ գիշերվա թիթեռնիկնե՛ր,
Էլ «Լա՛յք», էլ կա՛յք, էլ «կոմպյուտե՛ր»,
Նույնիսկ կատուն մկան տեղը խաղ է անում «Mouse»-ի հետ,
Մեղա՜ քեզ Տե՛ր…

Եվ այս ամբո՜ղջ ներբեռնվա՛ծ, քաոսածի՛ն, ասֆալտապա՛տ իրողության համատեքստում
Ես մի՛ բան եմ առավոտից մտասեքսվում,

View original post 515 more words